About

KUULA – Instituut voor Democratisch Burgerschap vzw zet zich in voor het bevorderen van het kritische, actieve burgerschap en de bescherming van de mensenrechten en de democratie. Door het opzetten en uitvoeren, faciliteren, ondersteunen of promoten van artistieke, culturele, politieke, wetenschappelijke en educatieve projecten die daartoe kunnen bijdragen.

Momenteel co-organiseert het de “Burgerschap Olympiade” en ondersteunt het het WELT project “Het Jeugdstadhuis”.

Burgerschap Olympiade

De Burgerschap Olympiade – Vlaamse schoolwedstrijd voor interlevensbeschouwelijke, vakoverschrijdende burgerschapsprojecten, wil onder leerkrachten en leerlingen de ambitie stimuleren om met projecten, die zowel de interlevensbeschouwelijke als burgerschapscompetenties nastreven, de school om te vormen tot brede school voor wereldburgers. De olympiade wordt mede georganiseerd door het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken, Vlaamse Scholierenkoepel en de AP Hogeschool. Met de olympiade wil KUULA ook een grote database bekomen voor verder wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van vormen van projectonderwijs voor democratisch burgerschap. De eerste editie van de olympiade gaat door in het schooljaar 2019-2020. Voor meer informatie en contact klik hier.

Het Jeugdstadhuis

Het Jeugdstadhuis is een WELT project waarbij drie Antwerpse secundaire scholen van het stedelijke onderwijs elk werken rond een probleem in de stad op een van de drie breuklijnen die onze hedendaagse samenleving verdelen. Tegelijk werken ze met verenigingen uit het middenveld aan een moment van jeugdstadhuis, waarbij de leerlingen de op basis van hun langetermijnprojecten gevormde oplossingen voor de problemen presenteren aan de stad. Dit 2de generatie WELT project fungeert als pilootproject om de jeugd meer inspraak te geven en de democratie te versterken door rond de WELT projectwerking van de scholen de beleidsdomeinen onderwijs, jeugd en samenlevingsopbouw structureel op elkaar te betrekken in een politiserend perspectief. Het project wordt voorbereid in het schooljaar 2018-19, uitgevoerd in 2019-2020 en afgerond in 2020-2021. Het wordt onderzocht en beschreven in zowel een boek als documentaire film, om daarna te worden verspreid in binnen- en buitenland. Met financiƫle ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting. Voor meer informatie en contact klik hier.